Novinky

ŠkolaKlub

5. október, 2023

Začiatkom októbra sme spustili program ŠkolaKlub, ktorý je určený pre klientov Centra včasnej intervencie pre deti predškolského veku. Jeho cieľom je podporiť úsilie rodičov a pomôcť im pri príprave dieťaťa na školskú dochádzku, pričom je zameraný na celostný vývin dieťaťa a podporu zručností a schopností potrebných v školskom prostredí. Tieto schopnosti sú rozvíjané predovšetkým formou hry a edukatívnych aktivít zábavných pre deti. Výhodou programu je priateľské prostredie a malá skupinka detí, ktorá nám umožňuje prispôsobovať aktivity individuálnym potrebám každého dieťaťa a podporovať rozvoj jeho silných stránok.