Canisterapia

Canisterapia je jednou z foriem animoterapie, ktorá využíva pozitívne pôsobenie psa na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Uplatňuje sa hlavne ako pomocná psychoterapeutická metóda v situáciach, keď iné metódy nie sú účinné, alebo ich nemožno použiť. Táto forma animoterapie kladie dôraz hlavne na riešenie psychologických, citových, či sociálno-integračných problémov. V prípade fyzického zdravia táto metóda motivuje najmä pri rehabilitácii a povzbudzovaní imunity.
Psíci väčšinou na deti pôsobia pozitívne, vykonáva sa s cieľom stimulovať fyzické, sociálne, emocionálne a kognitívne funkcie. Väčšina detí v psíkovi získava priateľa a množstvo pozitívnych skúseností.
Canisterapia deti motivuje k pohybu, napomáha pri rozvíjaní hry a pozitívne pôsobí na odbúravanie úzkostí.

V našom centre sa deti vždy tešia na spoločnosť štvornohej Marley. Chvíle strávené v jej spoločnosti sú vždy príjemné a úsmevné.
Môžete sa o tom presvedčiť aj vo fotogalérii.


Pre potreby CVI TT, n.o. spracované podľa originálu: [https://www.canisterapiateam.sk/]