Na každom rodičovi záleží

S radosťou vám oznamujeme, že vďaka jednému z vás - rodičov - sa nám podarilo získať podporu z Nadácie Slovenskej sporiteľne pre náš projekt "Na každom rodičovi záleží"

Cieľom projektu je poskytnúť niektorým z vás vzdelávanie skúsenej liečebnej pedagogičky - pani Oľgy Rajecovej - o overených výchovných postupoch voči deťom, ktoré nemajú štandardný vývin a vnímanie - väčšinou s autistickými črtami u detí alebo s diagnostikovanou poruchou autistického spektra.

Pani Rajecová ponúka rodičom pohľad na výchovu dieťaťa od raného veku po dospelosť a tiež to, ako prístup v detstve ovplyvňuje dieťa, rodičov i fungovanie celej rodiny v súčasnosti i v budúcnosti. Pani Rajecová využíva prvky ABA terapie a s deťmi vykonáva Edukačno-behaviorálnu intervenciu, ktorá je orientovaná na fungovanie dieťaťa v každodennom živote. Počas svojej praxe sa stretla s množstvom rodičov, detí a vie poradiť účinné stratégie pre výchovu dieťaťa.

Školenie práve prebieha prezenčnou formou v priestoroch ZŠ Narnia v Trnave. Prvé 2 dni školenia máme úspešne za sebou a ďalšie nás čakajú neskôr v marci.

Fotografie zo školenia si môžete prezrieť tu.