Naše aktivity

MESTO PRE VŠETKÝCH

Nové podujatie nadväzujúce na Dvor nádeje v rámci Dní zdravia zbližuje ľudí so zdravotným postihnutím so spoločnosťou zdravých. Uskutočilo sa v stredu 19. júna od 14.00 do 18.00 h na Trojičnom námestí a NádvoríGaléria  Link na video