Novinky

obrazok

Televízna diskusia

24. január, 2023
Hlohovská televízia  (24. 1. 2023) Na pozvanie Vedúcej odboru spoločenských služieb v Hlohovci pani Mgr. Bečarovičovej sme sa zúčastnili televíznej diskusie v Hlohovskej televízii - Medzi nami - Pomoc deťom s poruchami

Zobraziť článok

Vitajte na našich stránkach

Centrum včasnej intervencie v Trnave rozbehlo svoju činnosť začiatkom roka 2018. Bolo to na podnet Mesta Trnava, ktoré si uvedomilo potrebu a dôležitosť tejto sociálnej služby v modernom meste. Iniciovalo spoluprácu so Socia -Nádáciou na podporu sociálnych zmien, ktorá v tom čase mala viacero skúseností so sociálnou službou včasnej intervencie a jej rozbehom na Slovensku. Po dohode s Trnavským samosprávnym krajom, Občianskym združením Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus, mestom Hlohovec a Piešťany, ktoré vznik tejto služby tiež podporili, vznikla spolupráca, ktorej ovocím je sociálna služba včasnej intervencie pre  rodiny s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením od 0 do 7 rokov dieťaťtka v Trnavskom samosprávnom kraji. Sociálna služba sa rodine poskytuje zdarma.

Narodenie dieťatka s postihnutím je náročná situácia, kedy rodina potrebuje čo najskôr podporu, aby sa zorientovala. Sociálna služba včasnej intervencie poskytuje takúto podporu rodinám predčasne narodených detí, detí s telesným alebo zmyslovým postihnutím, detí s Downovým syndrómom, ale aj s inými syndrómami, detí s autistickým spektrom a taktiež detí nehovoriacich alebo rodinám s deťmi s rizikovým vývinom.

Nadácia Slovenskej sporiteľne významne podporila rozbeh sociálnej služby darovaním osobného motorového vozidla značky Škoda Fabia Centru včasnej intervencie Trnava, n.o., vďaka čomu sa mohla sociálna služba poskytnúť efektívnejšie rodinám na širšom území Trnavského samosprávneho kraja.

obrazok

Naše služby

PODPORA VLASTNÝCH
ZDROJOV RODINY
Zobraziť viac
SOCIÁLNE PORADENSTVO
A PODPORA PRI ADMIN. ÚKONOCH
Zobraziť viac
KOMPLEXNÁ STIMULÁCIA
VÝVINU DIEŤAŤA
Na dieťa nazeráme komplexne
Podporujeme stimuláciu dieťaťa v...
Zobraziť viac