Novinky

Beseda v ECAV

22. marec, 2023
Srdečne vás pozývame na prednášku s diskusiou na tému: Ako byť podporujúcim rodičom.
Zároveň sa touto cestou chceme poďakovať Cirkevnému zboru ECAV za pozvanie a prejavenú dôveru.
Prednáška sa uskutoční 31. marca o 16:00 v priestoroch Evanjelickej fary. Na stretnutie s vami sa teší špeciálna pedagogička T. Drdulová a psychologička K. Ondášová.