EON

Ekonomicky oprávnené náklady Centra včasnej intervencie Trnava, n.o. za rok 2019 (01/2019 - 12/2019) sú vo výške 102 867,81 €
Ekonomicky oprávnené náklady Centra včasnej intervencie Trnava, n.o. za rok 2018 (02/2018 - 12/2018) sú vo výške 71 584,00 €