EON

Ekonomicky oprávnené náklady Centra včasnej intervencie Trnava, n.o. za rok 2022 (01/2022 - 12/2022) sú vo výške 147 937,4 €
Ekonomicky oprávnené náklady Centra včasnej intervencie Trnava, n.o. za rok 2021 (01/2021 - 12/2021) sú vo výške 143 482,07 €
Ekonomicky oprávnené náklady Centra včasnej intervencie Trnava, n.o. za rok 2020 (01/2020 - 12/2020) sú vo výške 125 613,01 €
Ekonomicky oprávnené náklady Centra včasnej intervencie Trnava, n.o. za rok 2019 (01/2019 - 12/2019) sú vo výške 102 867,81 €
Ekonomicky oprávnené náklady Centra včasnej intervencie Trnava, n.o. za rok 2018 (02/2018 - 12/2018) sú vo výške 71 584,00 €