Multi-In

„Multidisciplinárna starostlivosť o inkluzívnom vzdelávaní žiakov s rázštepom chrbtice a hydrocefalom“

Multi-in je dvojročný projekt Erasmu Plus spolufinancovaný Európskou komisiou. Multi-IN spája úsilie dvoch organizácií - jednej z Bulharska (Spina Bifida a Hydrocephalus-Bulgaria Association)  a druhej zo Slovenska (Centrum včasnej intervencie Trnava). 

Jeho hlavným cieľom je podporiť  inklúzívne vzdelávanie a bezpečnú účasť na vzdelávacom procese žiakov so spinou bifidou a hydrocefalom v bežnom vzdelávacom systéme, pomáhať vytvárať podporné, pozitívne a rôznorodé prostredie, kde všetky deti so špeciálnymi potrebami dosiahnu svoj plný potenciál a svoju optimálnu úroveň rozvoja.

Súbor vzdelávacích zdrojov Multi-IN obsahuje Všeobecnú príručku pre multidisciplinárnu starostlivosť, súbor manuálov a  vzdelávacích video kurzov pre každú z ôsmich identifikovaných cieľových skupín, ktorými sú:

• Učitelia, vrátane triednych učiteľov a učiteľov telesnej výchovy
• Vedenie škôl
• Špeciálni pedagógovia
• Školskí psychológovia
• Školské zdravotné sestry
• Asistenti
• Rodičia a rodinní príslušníci
• Žiaci so spinou bifidou a hydrocefalom


Viac informácií o projekte a jeho výstupoch je možné získať na webstránke projektu:

http://multi-in.eu/