Spoločne zvládneme viac

Nezisková organizácia Centrum včasnej intervencie Trnava ako poskytovateľ sociálnej služby včasnej intervencie realizuje s finančnou podporou Mesta Trnava projekt “Spoločne zvládneme viac”.


Cieľom projektu je podpora rodín s deťmi so zdravotným postihnutím a ich začlenenie do širšej komunity. Projekt sa uskutočňuje prostredníctvom ponuky viacerých inkluzívnych aktivít ako napríklad:

1. Školaklub - raz týždenne v stredu

2. Tréning rodičovských zručností - raz týždenne v pondelky

3. Spoločné korčuľovanie rodín dňa 23.5. 2024

4. Denný letný inkluzívny tabor- plánovaný v termíne od 5.8 do 9.8.2024


Ďakujeme Mestu Trnava za podporu pri práci s rodinami a aj s ich deťmi so zdravotným postihnutím!