KONTAKT

 

PREVÁDZKY CVI:
Mozartova 10,
Františkánska 5,
917 01 Trnava
 

SÍDLO:
Centrum včasnej intervencie Trnava, n.o.

Trhová 189/3
917 01 Trnava
 

REGISTRÁCIA:
Registračné číslo na OÚ TT: 
VVS/NO-272/2017, 6.12.2017
Registračné číslo na TTSK:
OSP/NO/246/2018, 18.1.2018

IČO 51258765
DIČ 2120643195

E-MAIL:
info@cvitrnava.sk
 

IBAN:
SK86 8330 0000 0027 0136 2118