KONTAKT

 

PREVÁDZKA CVI:
Trhová 2
917 01 Trnava
 

SÍDLO:
Centrum včasnej intervencie Trnava, n.o.

Trhová 189/3
917 01 Trnava
 

REGISTRÁCIA:
Registračné číslo na OÚ TT:
VVS/NO-272/2017, 6.12.2017
Registračné číslo na TTSK:
OSP/NO/246/2018, 18.1.2018
 

TELEFÓN:
0915 979 488
0915 920 968
 

E-MAIL:
info@cvitrnava.sk
 

IBAN:
SK86 8330 0000 0027 0136 2118