Novinky

Každý môže byť súčasťou športového tímu!

6. september, 2023

V sobotu 22. 4. 2023 sme mali tú česť byť svedkami seminára zorganizovaného športovým klubom YTA v Trnave. Téma? Možnosti zahrnúť deti so zdravotným znevýhodnením do športových krúžkov spolu so zdravými rovesníkmi.

Diskutovalo sa najmä o obavách rodičov, skúsenostiach trénerov a zdravotných špecifikách detí. Každá myšlienka a skúsenosť mala svoje miesto a zmysel.

Na seminári sa zapojili odborníci, rodičia, organizácie podporujúce deti so zdravotným znevýhodnením, pedagógovia a verejnosť. Inklúzia nie je len o školách, ale o celej našej spoločnosti. Tento seminár nám otvoril možnosti, ako ju môžeme dosiahnuť v športe.

Veríme, že spomínaný seminár bude pre mnohých odrazovým mostíkom k inkluzívnej budúcnosti v športe a v živote našich detí.


Celý záznam seminára si môžete pozrieť tu.

Taktiež si môžete o seminári prečítať v 2. čísle časopisu Slnečnica z júna 2023.