Novinky

Festival Učiaca sa Trnava 2023

3. júl, 2023
Centrum včasnej intervencie Trnava sa zúčastnilo Festivalu Učiaca sa Trnava, ktorý sa konal 23. júna 2023. Festival ponúkol detom a ich rodinám jedinečnú príležitosť objaviť nové skúsenosti a získať vzácne vedomosti. 

Jednou z hlavných aktivít CVI na festivale bolo vyskúšanie jazdy na invalidnom vozíku. Deti mali možnosť prejsť si krátku trasu, čím sa im otvorili oči pre výzvy a prekážky, ktorým osoby s obmedzenou pohyblivosťou musia každodenne čeliť.

Okrem toho mali deti na festivale príležitosť učiť sa brailové písmo, ktoré je základným prostriedkom komunikácie pre zrakovo postihnutých ľudí. Toto vzdelávanie ukázalo detom svet bez zraku a pomohlo im lepšie pochopiť, že existujú rôzne spôsoby komunikácie.

Ďalšou fascinujúcou aktivitou bolo učenie sa znakovej reči. Deti sa naučili základné znaky a gestá, ktoré sú súčasťou tejto formy komunikácie pre ľudí so sluchovým postihnutím. CVI zdôraznilo dôležitosť inklúzie a porozumenia pre rôznorodosť, a to aj prostredníctvom tejto vzdelávacej aktivity.

Festival Učiaca sa Trnava poskytol CVI jedinečnú príležitosť šíriť povedomie o potrebách a právach ľudí so zdravotným postihnutím. Aktivity, ktoré poskytli, boli interaktívne a zábavné, čím podporovali zaujatie a angažovanosť detí. Tieto skúsenosti môžu pomôcť deťom budovať inkluzívne myslenie a porozumenie v spoločnosti.


Galéria