Novinky

DOBROraňajky

12. máj, 2023
Dňa 12. 05. 2023 sme sa na pozvanie Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja zúčastnili na DOBROraňajkách v Čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. 
Stretnutie prebehlo v duchu zapájania a vzájomného spoznávania angažovaných ľudí a organizácii Trnavského kraja, ktoré spolupracujú s dobrovoľníkmi. 
Na stretnutí sme sa oboznámili o ďaľších možnostiach prepájania sa s dobrovoľníkmi a aktivitách Dobrovoľníckeho centra.
S dobrovoľníkmi spolupracujeme od vzniku nášho centra a sú pre nás veľkou podporou v našej práci.