Novinky

Beseda v Školskom klube

10. marec, 2023

Centrum včasnej intervencie na besede v Školskom klube detí pri Základnej škole A. Merici v Trnave

Čo je to psychológia a čím sa zaoberá? Ako to, že každý vnímame, myslíme a prežívame veci trochu inak? Čo je to zdravotné znevýhodnenie a čo potrebujú deti a ľudia so zdravotným znevýhodnením od svojho okolia? Ako podporujeme rodiny detí so zdravotným znevýhodnením v službe včasnej intervencie? To je len pár z mnohých otázok, na ktoré psychologička Centra včasnej intervencie Trnava - Katarína Ondášová - spolu s deťmi hľadala odpoveď počas besedy v 6. oddelení Školského klubu detí pri ZŠ A. Merici.


Beseda sa uskutočnila 9.2.2023 na podnet Bc. Adriany Gregorovej, vychovávateľky, ktorá pozýva rodičov detí navštevujúcich ŠKD, aby aj ostatným deťom priblížili svoje povolanie. Počas besedy spolu prišli na to, že okrem zvýšenej zdravotnej starostlivosti potrebujú deti so zdravotným postihnutím - rovnako ako zdravé deti - najmä láskyplné prijatie rodiny, kamarátov, príležitosti hrať sa a učiť sa v spoločnosti rovesníkov a tak nadobúdať zručnosti potrebné pre čo najkvalitnejší život v budúcnosti.

Pani
vychovávateľke srdečne ďakujeme za príležitosť priniesť do školského klubu aj tému zdravotného postihnutia a veríme, že drobné semienka osvety zasievané v detskom veku vyklíčia v rešpektujúcejšiu budúcnosť pre všetkých.