Novinky

Reportáž Hlohovskej televízie

7. marec, 2023
Hlohovská televízia (03.03. 2023)
natočila reportáž o ťažkostiach v rodinách po ochorení dieťaťa, kedy sa rodiny dostávajú do situácii, kedy nevedia na koho sa obrátiť. V týchto situáciach im môžeme aj my pomôcť našou službou.  

Rodinám, ktoré sa dostali do ťažkej životnej situácie po ochorení dieťaťa, pomáha Centrum včasnej intervencie.