Novinky

Máte podozrenie na autizmus, poruchu autistického spektra u vášho dieťatka?

9. máj, 2017
Pre časopis Najmama sa o podpore rodín s deťmi s poruchou autistického spektra vyjadrila T. Drdulová, riaditeľka CVI Trnava, n.o. 
https://najmama.aktuality.sk/clanok