4. stretnutie “Korčuľovanie farbičkami na Labuťom jazere”