RODIČIA


Mamička Barbora
Každý krát máme radosť z nového čísla časopisu Slnečnica, ktorý vydáva Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku a ktorý nám do CVI zasiela.
Radi by sme upriamili do pozornosti nie len podnetné články a diskusie, ktoré sa v ňom objavujú, ale predovšetkým inšpiratívne príbehy a slová Vás - rodičov detí s Downovým syndrómom.
V časopise Slnečnica z decembra 2021 je zverejnený článok mamičky Barbory, ktorá je mamou Jonáška.
Je nám veľkým potešením zdieľať s Vami príbeh Jonáškovej rodiny, ktorá je klientom Centra včasnej intervencie. Nech sú Vám jej slová (i slová ostatných rodičov) povzbudením!
Jonáško